Chinese Ocular Fundus Society


Delegates

Zhi-Zhong Ma, MD
+86 108-226-6544 (Office)
No. 49 Huayuanbeilu 
Haidian District 
Beijing, P.R. 100191 , CN 
puh3_yk@bjmu.edu.cnWu Liu, MD

+86 105-826-8241 (Office)
No 1, Dongjiaominxing Street, Dongcheng District 
Beijing, 100730 , CN
wuliubj@yahoo.com